Aryanic
صفحه اصلي > درباره گزینش > گزينش در كلام مقام معظم رهبری 

گزينش در كلام مقام معظم رهبری

 

معیار گزینش از نگاه مقام معظم رهبری حضرت آيت الله خامنه اي؛

 

همواره مسئولان را به رعایت تقوا در رابطه با انتخاب افراد و گزینش آن ها دعوت کـــرده اند و از آن ها خواستـه اند تا فارغ از تقسیم بندی های سیاسی همواره خدا و خیر مردم را در نظر بگیرند. برای نمونه ایشان در روز 29 خرداد 79 خطاب به نمایندگان مجلس می فرمایند.                                                                                                                                                  

 

«در تشخيص‌ها، در گزينش اشخاص و در گزينش مسؤولان، بايد خدا را در نظر بگيريد.گزينش بايد گزينش هوشمندانه، عالمانه  و دقيق باشد. اينها جزو وظايف حتمى است. آن كسى را كه شما سرِ كار مى‌آوريد، آن كسى را كه شما به او اعتراض مى‌كنيد، آن كسى را كه شما از او سؤال مى‌كنيد، آن كسى را كه شما استيضاح مى‌كنيد، يك مسؤول در نظام اسلامى است كـه قدرت و توانايى و امكانات خود را از شما دارد. در اين كه اين توانايى را به چه كسى بدهيد، چگونه تصميم‌گيرى كنيد، چگونه تشخيص بدهيد، بايستى دقيق،هوشمندانه و بدون ملاحظه اين و آن عمل كنيد.تقسيم‌بندى جناحها به چپ و راست و مدرن و سنّتى و غيره،  حرف است. اينها حقايق نيست. حقيقت عبارت است از آن تكليف و مسؤوليتى كه شما داريد.آن مهم است. آن چيزى است كه  گريبان ما را مى‌گيرد. آن چيزى است كه ما را به پاسخگويى در مقابل خدا وادار مى‌كند.»

 

مقام معظم رهبري فرموده اند ‹‹ دانشگاهها بايد اسلامي بشود›› يكي از عناصر تشكيل دهنده اسلامي شدن دانشگاهها، مسلمان بودن اساتيد است. مسلمان بودن به معناي كامل كلمه نه اينكه يعني نماز بخواند و روزه بگيرد بلكه علاوه بر رعايت احكام اسلامي، از نظر فكري و تشخيص فتنه ها و فتنه شناسي و حوادث شناسي بايد آموزگاران و دبيران بخصوص در سطح دانشگاههاي ما بايد داراي كياست، درايت و آگاهي سياسي بالايي باشند تا طعمه فتنه گران نشوند.